zgodovina oljkarstva v tržaški pokrajini
d.o.p. »tergeste«
proizvajalci in proizvodnja
avtohtone vrste
degustatorji
geografija
bibliografija
državno združenje »citta'dell'olio«
novice

PROIZVAJALCI IN PROIZVODNJA

V tržaškipokrajini, ki jo zaznamuje majhno ozemlje, je kmetijstvo v podrejenempoložaju. V primerjavi s splošnimi podatki glede oljkarske dejavnosti,je število oljkarjev tu izredno visoko. Omenjeno število, ki iz leta vleto niha med 500 in 600 enot, lahko zasledimo v registrih lokalnihstiskalnic.

Na podlagi primerjave med dano vrednostjo in proizvodnjo, ki je vzadnjih letih nihala med 200 in 400 kvintali olja, lahko spoznamostvarnost tržaških proizvajalcev.To so večinoma oljkarji, kiproizvajajo od 20 do 50 kg olja.

Iz omenjenega podatka izvirata dva aspekta: kot prvo, le redkapodjetja so prisotna na tržišču (manj kot dvajset proizvajalcev seodloči za ustekleničenje proizvoda), zaradi česar je nakup tržaškegaolja že samo po sebi dobra investicija; kot drugo, veliko prebivalcevtržaškega zaledja kaže ljubezen in skrb za tradicijo ekstra deviškegaolivnega olja svoje zemlje.
Dejstvo, da oseba goji še kako majhnoštevilo oljčnih dreves z namenom, da pobere njihove sadeže in jihkasneje stisne, da bi od njih pridobila ravno tako majhno količinoolja, je lahko le kazatelj velike želje po lastnem olju, ki najoljkarja poplača za ves vložen trud.

Seznam proizvajalcev Tergeste DOP 2006/07:

© 2006 All Rights Reserved.  |  Tergeste D.O.P.  |  info@tergestedop.it